top of page

Milleks puid hooldada? Ja kuidas?

Eelkõige lähtub hoolduslõikus puu heaolust, kuid sellega kaasneb tihti otsene heaolu kasv inimesele, väljendugu see siis kas suurenenud turvalisuses (nt kuivanud okste väljalõikus) või esteetilisemas keskkonnas.

 

Asulais võib hoolduslõikus seisneda näiteks puuvõrade tõstmises teede servades ja teede kohal, seintesse ja katustesse kasvanud hõõrduvate okste tagasilõikuses jne (vt fotosid paremal). Liiga madalal paiknevad või vihma ja lume raskuse all madalale vajuvad oksad võivad segada jalakäijaid, kuid jääda ette ka autodele. Tulemuseks võib olla hulk katkutud ja murtud oksi, mida kiputakse kiirkorras suvaliselt "korda tegema", jättes puule koledaid ja kahjulikke tüükaid, rebendeid ja silelõikeid. Hõõrdumine vastu hooneid rikub puid endid, kuid mõistagi ka ehitisi.

 

Kahju ennetamiseks on mõistlik lasta arboristil lõigata oksi tagasi siis, kui need veel liiklust ei sega. Teadlik puuomanik alustab aga võrade tõstmist või okste lühendamist juba puu nooruses, tehes seda mõneaastase intervalliga mitmes järgus. Sellistel ideaaljuhtudel, mida kahjuks tänini pigem harva esineb, on tegemist juba kujunduslõikusega: kõik lõiked on väikesed, st armistuvad ruttu ning lõikus on kooskõlas puu kõrguskasvu ja võra kogumahu suurenemisega.

Klassikaline, universaalne puuhooldus seisneb kuivanud, murdunud ja muul viisil kahjustunud okste väljalõikuses ning selliste okste lühendamises või väljalõikuses, mis varjutavad teisi oksi või kahjustavad teisi oksi, haru või tüve nende vastas hõõrdudes. Sellist lõikust võib nimetada ka sanitaarlõikuseks. Ekstra tähelepanelik tasub olla, kui võrra on rippuma jäänud suuri murdunud oksi ning puu all liigub pidevalt inimesi. Ei tasu mängida õnne ja eludega, pruukides loogikat "püsis see oks seal kaks kuud, küllap püsib veel kaks aastat".

Parim tulemus puu tervise ja esteetilisuse seisukohast sünnib, kui hooldada puud regulaarselt ja tervikuna, tehes ühekorraga ära väikeses mahus võra tõstmise ja sanitaarlõikuse ning vajadusel ka hoonete või elektriliinide lähedusse küünitavate okste tagasilõikuse. Kokkuvõttes on terviklik lähenemine soodne ka tellija rahakotile. Küll tuleb arvestada, et kõiki lõikusliike saab rakendada korraga vaid juhul, kui lõikuse tulemusel ei kao üle veerandi elusa võra kogumahust.

puidlen2.jpg

Kuivanud okste väljalõikus vanalt harilikult tammelt.

           Kõnnitee kohalt on tõstetud hariliku pärna võra.

Arukasel on lõigatud tagasi vastu hoonet hõõrdunud oksi.

bottom of page