top of page

Väärikas, huvitav.....ning elupaik

Vana, vigane ja seentest puretud puu teie koduaias võib näida teile mõttetu ja ohtlik, aga võib olla ohutu, huvitav ja kasulik, miks mitte ka omamoodi ilus, kui seda õigesti lõigata.

Kõrget ja laia võraga puud, mis murdudes kujutaks ohtu inimeste varale, on võimalik tihtipeale väiksemaks lõigata määral, mis vähendab ohu miinimumini. Vajadusel on võimalik lisaks võra vähendamisele paigaldada sidemeid, mis aitavad vältida harude lahtimurdumist.

Selline pikendatud elueaga puu võib olla inimeste silmarõõm veel aastaid, võibolla isegi aastakümneid. Tema õõnsusi võivad asustada linnud ja nahkhiired, tüvel kasvada mõni hunnitu ja harvaesinev samblik... 

bottom of page