top of page

Kas langetada? Kuidas langetada?

Pargis, aias või hoovis kasvava puu raie on reeglina valede otsuste tulemus, hädatapp. Puid istutades või ka isekülvseid puid kasvama jättes pole arvestatud nende tulevase suurusega, mistõttu hakkavad nad varjama valgust, koguma hooneid kahjustavat niiskust, ummistama vihmaveesüsteeme lehtede ning seemnetega, hõõrduma vastu katuseid ja seinu jne.

 

Kahetsusväärselt tihti otsustatakse siis hakata probleemi lahendama robustsete võtetega, näiteks puid võigasteks tulpadeks saagides. Kuid asi pole üksnes esteetikas. Suured lõikehaavad kombineerituna puule toitaineid sünteesiva lehemassi hävitamisega tähendavad alati puu surma kiirendamist - elujõu pärssimist, mädanikku tekitavate seente puusse laskmist. Kui enne jõhkrutsemist ei pruukinud puu olla murdumisohtlik, siis sobimatu lõikuse tulemusel muutub ta ohtlikuks varem või hiljem. Hävingu kiirus sõltub olulisel määral puuliigist. Meil enim levinud puuliikidest on ühed hellemad kased.

Paljudel puhkudel saab tülikaks muutunud puid säilitada võra delikaatse vähendusega, oksi sobilikest kohtadest lühendades. Õigesti tehtud lõiked ja väikesed lõikehaavad lubavad enamasti puul haavad mõne aastaga kinni kasvatada, vältides seenhaigustega nakatumist või vähemalt seene levikut tüvve. See omakorda tähendab, et puu võib olla ka vähendatud võraga elujõuline ja ohutu veel pikka aega, pakkudes silmailu, varju lämmataval suvepäeval ning pesapaika lindudele.

Seega: enne omavalitsuselt raieloa hankimist tasub alati lasta arboristil olukorda hinnata, kui arvate, et eelistaksite võimaluse korral raiele puu säilitamist. Juhul, kui omavalitsus raieluba ei anna, ongi võra vähendamine ainus võimalus saavutada puu omanikule võimalikult meelepärane tulemus. Võra vähendamine on ka reeglina odavam kui puu raie.

Sõltuvalt puu seisukindlusest, võra kujust ja asukohast on nii võra vähendus kui puu turvaline langetus võimalik kas tõstukilt või köielt (ja köitega). Paljude juhtudel pole tõstukit tarviski ning langetus köitega säästab nii aega kui kliendi raha. Loendamatuil puhkudel pole tõstuki pruuk üldse võimalik, näiteks surnuaedadel, kallakutel või mis tahes oludes, kuhu tõstukiga ligi ei pääse või kus sõit tõstukiga tähendaks pinnase rikkumist.

VIDEO: langetus piiratud ruumis

Ebatsuuga langetus köite ja ronimisraudade abil.

WP_20181202_11_30_17_Pro.jpg

Langetatava puu vedamine köie ja plokisüsteemiga.

bottom of page