top of page

KUJUNDUSLÕIKUS

Kõige sagedamini puututakse kujunduslõikusega ilmselt kokku viljapuuaias, kui hakatakse lõikama noori õuna- ja pirnipuid või luuviljalisi, kuid kujunduslõikust vajab hiljemalt kaks-kolm aastat pärast istutust ka enamik dekoratiivpuid.

Sage probleem paljudel lehtpuuliikidel on mitmiklatv. Kahe, mõnikord ka kolme ja enama konkureeriva ladvaga puud kipuvad muutuma juba keskeas murdumisohtlikeks, sest harudevahelised kinnitused on nõrgad. Mida pikemaks ja raskemaks kasvavad harud, seda suurem on lehemass ning n-ö purjepind, mis võimaldab tugevail tuultel harusid sangutada ning lahti rebida.

Et luua puule eeldus kasvada terve ja ilusana maksimaalselt vanaks, tuleb püüda kujundada üks läbiv tüvi võimalikult rõhtsate okstega. Nii topeltladva eemaldus kui ka üliterava nurga all väljuvate okste välja- või tagasilõikus tasub teha võimalikult vara, sest viivitamine teeb töö hiljem kallimaks, keerukamaks ja puule kahjulikumaks.

Keskikka jõudnud puu struktuuri kujundamine puud oluliselt kahjustamata pole enam võimalik. Kui esimene kujunduslõikus võetakse ette alles puu 25-30 eluaastal, on valida veel vaid hädalahenduste vahel.

Tagasi lõigatud topeltlatv harilikul saarel.

Noor künnapuu haruneb umbes meetri kõrgusel. Omakorda haruneb vasakpoolne haru. Eesmärk on kujundada puule üks läbiv tüvi ning vältida vahelekasvava koore ning murdumisohu teket harunemiskohtades aastakümnete möödudes.

Noorenduslõiget pruukides on samal künnapuul sobilikule külgoksale tagasi lõigatud vasakpoolne haru (vt haru tippu) ning vasakpoolse haru peenem haru. Lehemassi tugev vähenemine tähendab vasakpoolse haru jämeduskasvu pidurdumist. Parempoolne haru on saanud kasvueelise ning ajapikku kasvavad selle aastarõngad vasakpoolsele peale, lukustades selle tugevamalt tüvve.

Eelkõige ei võimalda hädalahendused maksimaalset heaolu puule, kuid ei rahulda ka inimese esteetilisi ootusi ning seavad kahtluse alla võimaluse, et puu elaks maksimaalse võimaliku eani.

Resümee: kuna puu enneaegne surm pole ühegi puuomaniku eesmärk, alustatagu asjatundliku võrakujundusega võimalikult vara.

VIDEO: noore puu kujunduslõikus

bottom of page